Alkollü içkilere ilişkin tesis kurma, üretim ve proje tadilat izni bedelleri belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının, Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21’inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre, tesis kurma izni maktu bedeli bira için en az 70 bin 975 lira, şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre/yıl veya daha az kapasitede en az 18 bin 920 lira ve 20 bin litre/yıldan daha fazla kapasitede en az 47 bin 311 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 236 bin 574 lira olarak belirlendi.

Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 1000 litre başına, bira için 70,92 lira, şarap ve aromatize şarap için 118,22 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 380,70 lira, distile alkollü içkiler için 804,27 lira olarak hesaplanacak. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilecek.

Öte yandan, üretim izni maktu bedeli, bira için en az 70 bin 975 lira, şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre/yıl veya daha az kapasitede en az 18 bin 920 ve 20 bin litre/yıldan daha fazla kapasitede en az 47 bin 311 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 236 bin 574 lira oldu. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanacak.

Proje tadilatı izin bedeli ise mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık 1000 litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanarak izin verilmeden önce tahsil edilecek.

Bira tesislerinde, aromalı bira üretimi için en az 141 bin 951 lira, şarap tesislerinde, yarı köpüren şarap, meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 236 bin 574 lira maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 1000 litre başına 380,70 lira proje tadilat izni bedeli alınacak.

Alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretteki hizmet bedelleri

Öte yandan, Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü ve Geçici 5’inci maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu tebliğle alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretinde uygulanacak 2024 yılı hizmet bedelleri belirlendi. Buna göre, hizmet bedeli, beher 1000 litre başına bira için 70,32 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 117,16 lira, aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 421,88 lira, distile alkollü içkiler için 753,35 lira oldu.

Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli, bira için en az 141 bin 946 lira, aromalı bira için en az 283 bin 889 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre veya daha az faaliyet hacminde en az 37 bin 857 lira ve 20 bin litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 94 bin 625 lira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 236 bin 580 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 339 bin 961 lira olarak belirlendi.

Dağıtım yetki belgesi bedeli de faaliyet hacmi üzerinden beher 1000 litre başına, bira için 141,90 lira, aromalı bira için 236,50 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 236,50 lira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 761,40 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 1359,84 lira oldu.

Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 26 bin 6 lira olarak tespit edildi.

Etil alkol ve metanol üretimi

Bakanlığın “Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişki Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25’inci ve 26’ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Etil alkol ve metanolün üretimiyle iç ve dış ticaretinde alınan belgelere ilişkin bedellerin belli olduğu tebliğe göre, tesis kurma uygunluk belgesi bedeli her 1000 litre proje kapasitesi başına 268,74 lira, üretim ve faaliyet uygunluk ve dağıtım uygunluk belgeleri 223 bin 892’şer lira, dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedeli 26 bin 843 lira olacak.

Alınan hizmet bedelleri ise 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlarda beher 1000 litre başına 550,64 lira, 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkollerde beher 1000 litre başına 223,95 lira, yakıt biyoetanolü beher 1000 litre başına 93,91 lira olarak belirlendi.

Tebliğler, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x