Eski Tetkik Hakim Önder Tekin, TÜİK’in enflasyon verileriyle ilgili davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

TAMER ARDA ERŞİN

Eski Tetkik Hakim Önder Tekin, TÜİK’in 2021 yılında açıkladığı enflasyon verilerinin emekli aylığını doğrudan ilgilendirdiği gerekçesiyle açtığı davanın reddedilmesinin ardından, davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. AYM’ye bireysel başvuru yapan Tekin, “TÜİK eliyle yoksullaştırılan memur ve emeklilerin hak kayıplarını sonlandıracak kararın Anayasa Mahkemesi’nce verilmesini bekliyorum. Emeklilerin pazar ziyareti eski güzel günleri hatırlatan nostaljik ziyaretlere dönüşmüş durumda. Siyasi iktidara sesleniyorum, bu ülkenin emeklileri bu ülkenin ötekileri değil” diye konuştu.

Eski Tetkik Hakim Önder Tekin, TÜİK’in verilerinin emekli aylıklarını doğrudan ilgilendirdiği gerekçesiyle başlattığı hukuk mücadelesini bırakmıyor. Daha önce TÜİK’in 2021 yılı verilerinin emekli aylıklarındaki artışı doğrudan etkilediği gerekçesiyle açtığı davası reddedilen Tekin, bu sefer de davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Tekin, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bu bireysel başvuruya ilişkin TÜİK verilerinin iptali istemiyle Danıştay’da açtığı davanın neden idare mahkemesine gönderilmesini eleştirerek, “İdare mahkemesi neden uyuşmazlığın esası hakkında karar vermez? Kararda enflasyon verilerinin doğrudan maaşa etkisi yok diyerek, davayı reddeder. Hakimlerin aylıklarında da artış yapılırken, TÜİK enflasyon verilerinin esas alındığını bilmezler mi?” diye sordu.

Tekin, Anayasa Mahkemesi’nin TÜİK’in verilerini baz aldığını anımsatarak, “Emekli aylığıma doğrudan etkisi olan TÜİK enflasyon verilerinin iptali istemiyle açtığım davada, mahkemece TÜİK enflasyon verileri maaşına doğrudan etkisi yok, sadece istatistiki veri denilerek, neden reddedilir? Anayasa’da yazan sosyal devlet ilkesi emeklilerce doğrudan uygulanmıyor mu? 7 bin 500 lira emekli aylığı artık simit ve çaya da yetmiyor. Büyükşehirlerde 10 bin liradan aşağıya kiralık ev yok. Motorin ve benzin fiyatlarının güncellenmediği gün yok. Emeklilerin pazar ziyareti eski güzel günleri hatırlatan nostaljik ziyaretlere dönüşmüş durumda. Siyasi iktidara sesleniyorum, bu ülkenin emeklileri bu ülkenin ötekileri değil” diye konuştu.

Tekin bireysel başvuru dilekçesinde ise şunları kaydetti:

“İstinaf kanun yolu başvuru dilekçesinde; TÜİK tarafından açıklanan ve ülke çapında uygulanan Mart 2007 Tüketici Fiyatları Endeksi’nin iptali istemiyle Ankara 9. İdare  Mahkemesi’nde açılan ve Mahkemenin 04.10.2007 günlü ve E: 2007/650, K: 2007/1328 sayılı kararıyla ‘davanın ehliyet yönünden reddine’ dair kararına karşı yapılan temyiz başvurusunu görüşen Danıştay 10. Dairesi’nin 11.07.2011 günlü, E: 2008/320 K: 2011/2943 sayılı kararıyla işlemin; ‘ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlem’ olduğu gerekçesiyle idare mahkemesi kararının  bozulmasına karar verildiği, İdare Mahkemesince bozma kararına uyularak dava dosyasının Danıştay 10. Dairesi’ ne gönderilmesinden sonra Danıştay 10. Dairesi’nin 17.10.2017 günlü ve E: 2012/1160, K: 2017/4137 sayılı kararıyla işin esası hakkında karar verildiği belirtilmiştir. Yine, Danıştay 10. Dairesi, 10.01.2022 günlü ve E: 2022/14, K: 2022/14 sayılı ‘görev ret’ kararında, aynı dairenin 11.07.2011 günlü, E: 2008/320 K: 2011/2943 sayılı kararı ile 17.10.2017 günlü ve E: 2012/1160, K: 2017/4137 sayılı kararlarında uyuşmazlığın Danıştay’ ın ilk derece mahkemesi olarak uyuşmazlığın görüm ve çözümünün yapılmış olmasından tamamen farklı bir yaklaşımla ‘davanın görev yönünden reddedilmesi’ ni ayrıntılı, ikna edici bir gerekçe ile ortaya koymamıştır.”

NE OLMUŞTU?

Tekin, TÜİK’in 2021 yılı enflasyon verilerinin idari bir işlem olduğu ve emekli aylığındaki artışı doğrudan ilgilendirdiği gerekçesiyle iptalini isteyerek, Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay yetkisizlik gerekçesiyle dosyayı idare mahkemesine göndermişti. Dava, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nce “…davalı idare tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon artış oranlarının davacının maaşının artışına doğrudan bir etkisinin olmadığı… sonucuna varılmıştır” gerekçesiyle reddedilmişti. Tekin, davayı istinafa taşımıştı ancak Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi, Tekin’in TÜİK’in açıkladığı veriler nedeniyle emekli maaşının düşük kaldığı iddiasına karşı ilk derece mahkemesinin “Davalı idare tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon artış oranlarının davacının maaşının artışına doğrudan bir etkisinin olmadığı” kararını uygun bularak başvurunun reddine hükmetmişti.

Tekin, 2023 yılı TÜİK enflasyon verilerinin iptali istemiyle de Danıştay’da dava açmıştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x